Dietetyka pediatryczna (NOWOŚĆ)

Nie zwlekaj, kup teraz !

Prawidłowe żywienie należy do najważniejszych czynników oddziałujących na zdrowie człowieka, a niewłaściwe zachowania żywieniowe praktykowane już od najwcześniejszych lat życia mogą mieć swoje bliskie lub odległe konsekwencje. Zdrowie dzieci w znacznym stopniu determinowane jest zdrowiem ich rodziców, gdyż dziedziczone cechy oraz wpływ czynników środowiskowych kształtują dziecko w sferach fizycznej, psychicznej i społecznej. Zarówno styl życia rodziców, jak i nawyki żywieniowe w istotny sposób wpływają na przebieg ciąży, porodu i połogu, a następnie zdrowie dziecka przez całe jego życie. W aspekcie programowania epigenetycznego najbardziej wrażliwe etapy w życiu człowieka to okres wewnątrzmaciczny, niemowlęcy oraz wczesnego dzieciństwa. Liczne badania dowodzą, iż zaburzenia metaboliczne i hormonalne w tzw. krytycznym okresie rozwoju, tj. przed i we wczesnym okresie po urodzeniu dziecka, znacząco wpływają na zdrowie człowieka na późniejszym jego etapie i mogą być przyczyną przewlekłych chorób niezakaźnych (noncommunicable diseases, NCDs) w wieku dorosłym.

Kurs Dietetyka pediatryczna przedstawia aktualną wiedzę na temat wpływu sposobu żywienia na funkcjonowanie organizmu dziecka, w tym

Niniejszy kurs może być wykorzystany w codziennej praktyce lekarzy, dietetyków i personelu pracującego w szpitalach, żłobkach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak również przez rodziców czy opiekunów dzieci.

W kursie przedstawiono żywieniowe czynniki pre- i postnatalne mające wpływ na przebieg ciąży i stan zdrowia noworodka, omówiono najważniejsze aspekty żywienia dzieci według grup wiekowych, aspekty profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych oraz wybrane zagadnienia dotyczące schorzeń i dolegliwości w pediatrii. W szczegółowy sposób omówiono zagadnienia dotyczące możliwości, jakie daje aktualny poziom nauki w kontekście skutecznej profilaktyki zagrożeń zdrowia w przypadku przewlekłych chorób w pediatrii i dorosłym życiu.

Co daje ukończenie takiego kursu?

- podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe

Jak wygląda przebieg kursu w praktyce?
Kurs doszkalający podzielony jest na 4 moduły oraz test końcowy. Po wykupieniu kursu otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej i od razu możesz rozpocząć samokształcenie. Od Ciebie zależy tempo prowadzenia kursu. Na zakończenie, po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat. Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu. Jest to kurs indywidualny - nie czekasz więc na zebranie grupy szkoleniowej.

Po zaliczonym egzaminie wystawiamy:
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkoł i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - mamy prawo do wystawiania certyfikatów, zaświadczeń, legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach:

Ozdobny, imienny Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest od razu po zaliczeniu testu końcowego, w pliku PDF. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Pozostałe formy (takie jak Dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa Legitymacja w formie karty kredytowej, czy Zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

W tym produkcie znajduje się:

  • GENOMIKA
  • ŻYWIENIE KOBIET W CIĄŻY
  • ŻYWIENIE DZIECI Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE
  • WYBRANE DOLEGLIWOŚCI I SCHORZENIA W PEDIATRII
  • Egzamin - Dietetyka pediatryczna

Cena 199 zł

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn