Instruktor terapii zajęciowej

Nie zwlekaj, kup teraz !

Terapeuta zajęciowy prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych. Pełni istotną rolę jako członek zespołu terapeutycznego wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba rehabilitacji i leczenia w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Terapeuta zajęciowy wykonując swe zadania przyczynia się do usprawnienia kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, przez co pomaga osobom niepełnosprawnym osiągnąć przynajmniej częściową zdolność do samodzielnego życia.

Do kogo skierowany jest kurs?
Kurs doszkalający skierowany jest głównie do osób pracujących w szeroko pojętej sferze usług społecznych (m. in.: pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach opieki, domach pomocy społecznej, ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego, w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu i in.), które pracują na stanowiskach terapeutów zajęciowych, bądź na pokrewnych stanowiskach pracy. W kursie mogą również uczestniczyć inne osoby nie związane aktualnie bezpośrednio z opieką społeczną, a chcące pracować w tym zawodzie.Kurs zawiera między innymi:

 1. Opracowywanie diagnozy terapeutycznej na podstawie rozpoznania stanu pacjenta, diagnozowanie potrzeb i problemów pacjentów.
 2. Opracowywanie projektu i harmonogramu indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych
 3. Wykonywanie działań z zakresu terapii indywidualnej i grupowej
 4. Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej
 5. Wykonywanie prac plastyczno-technicznych
 6. Rozróżnianie rodzajów działalności terapeutycznej
 7. Dobieranie zabiegów rehabilitacyjnych do możliwości i potrzeb pacjenta
 8. Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów
 9. Prowadzenie działań profilaktycznych i promocji zdrowia

PAMIĘTAJ: Dzięki ukończonemu kursowi podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe.

Co daje ukończenie takiego kursu?
- podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe

Jak wygląda przebieg kursu w praktyce?
Kurs doszkalający podzielony jest na 20 lekcji oraz test końcowy. Po wykupieniu kursu otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej i od razu możesz rozpocząć samokształcenie. Od Ciebie zależy tempo prowadzenia kursu. Na zakończenie, po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat. Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu. Jest to kurs indywidualny - nie czekasz więc na zebranie grupy szkoleniowej.

Po zaliczonym egzaminie wystawiamy:
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkoł i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - mamy prawo do wystawiania certyfikatów, zaświadczeń, legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach:

Ozdobny, imienny Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest od razu po zaliczeniu testu końcowego, w pliku PDF. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Pozostałe formy (takie jak Dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa Legitymacja w formie karty kredytowej, czy Zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

W tym produkcie znajduje się:

 • POJĘCIA I PROCESY PSYCHOLOGICZNE
 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
 • POJĘCIA, KONCEPCJE I MODELE ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM
 • ŚRODOWISKO A ZDROWIE CZŁOWIEKA
 • PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
 • EDUKACJA ZDROWOTNA I ZDROWY STYL ŻYCIA
 • BADANIE FUNKCJI ORGANIZMU ZDROWEGO CZŁOWIEKA
 • POMIAR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH
 • ROZRÓŻNIANIE RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ
 • ROZRÓŻNIANIE PROCESÓW PATOLOGICZNYCH W OBRĘBIE UKŁADÓW I NARZĄDÓW
 • ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PODOPIECZNEGO
 • PLANOWANIE DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH
 • OPRACOWYWANIE DIAGNOZY TERAPEUTYCZNEJ
 • UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO
 • OPRACOWYWANIE PROJEKTU I HARMONOGRAMU INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH
 • WYKONYWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU TERAPII INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ
 • ORGANIZOWANIE PRACY W PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 • STOSOWANIE ZABIEGÓW KINEZYTERAPEUTYCZNYCH I FIZYKOTERAPEUTYCZNYCH
 • USPRAWNIANIE PACJENTA
 • OCENIANIE SKUTECZNOŚCI I DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH
 • Egzamin - Instruktor terapii zajęciowej

Cena 199 zł

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn