Kurs: Dietoterapia w otyłości i nadwadze

Nie zwlekaj, kup teraz !

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności optymalizacji dietetycznej pacjenta na przykładzie pacjenta otyłego i z nadwagą. Nasz kurs pokazuje metodę postępowania z pacjentem otyłym i z nadwagą z wykorzystaniem metod dietetycznych.

Do kogo skierowany jest kurs?
Kurs doszkalający kierujemy szczególnie do osób, które chcą zdobyć umiejętność prowadzenia pacjentów otyłych i z nadwagą oraz zdobycia wiedzy na temat postępowania dietetycznego. W kursie mogą wziąć również udział inne zainteresowane osoby, dla których przekazywana wiedza będzie pomocna w pracy z pacjentem.

Kurs zawiera między innymi:

 1. Organizacja opieki medycznej nad osobą dorosłą z nadmierną masą ciała lub otyłą
 2. Zasady rozpoznawania i klasyfikacji nadmiernej masy ciała, leczenia dietetycznego nadwagi i otyłości u dorosłych i dzieci
 3. Zasady planowania diet niskoenergetycznych stosowanych w leczeniu nadwagi i otyłości u osób dorosłych
 4. Zasady monitorowania i ocena efektywności redukcji masy ciała
 5. Inne metody leczenia otyłości
 6. Zapobieganie i leczenie nadwagi i otyłości u dorosłych w praktyce
 7. Rekomendacje dotyczące zmian nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej
 8. Kodeks etyki zawodowej dietetyka

PAMIĘTAJ: Dzięki ukończonemu kursowi podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe.

Co daje ukończenie takiego kursu?
- podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe
- poznajesz zasady układania diet dla osób z nadwagą
- poznajesz praktyki leczenia otyłości
 

Jak wygląda przebieg kursu w praktyce?
Kurs doszkalający podzielony jest na 15 lekcji oraz test końcowy. Po wykupieniu kursu otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej i od razu możesz rozpocząć samokształcenie. Od Ciebie zależy tempo prowadzenia kursu. Na zakończenie, po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat. Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu. Jest to kurs indywidualny - nie czekasz więc na zebranie grupy szkoleniowej.

Po zaliczonym egzaminie wystawiamy:
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkoł i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - mamy prawo do wystawiania certyfikatów, zaświadczeń, legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach:

Ozdobny, imienny Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest od razu po zaliczeniu testu końcowego, w pliku PDF. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Pozostałe formy (takie jak Dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa Legitymacja w formie karty kredytowej, czy Zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

W tym produkcie znajduje się:

 • WSTĘP
 • ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI MEDYCZNEJ NAD OSOBĄ DOROSŁĄ Z NADMIERNĄ MASĄ CIAŁA
 • ZASADY ROZPOZNAWANIA I KLASYFIKACJI NADMIERNEJ MASY CIAŁA
 • ZASADY LECZENIA DIETETYCZNEGO NADWAGI I OTYŁOŚCI U DOROSŁYCH
 • ZASADY PLANOWANIA DIET NISKOENERGETYCZNYCH STOSOWANYCH W LECZENIU NADWAGI I OTYŁOŚCI U OSÓB DOROSŁYCH
 • ZASADY MONITOROWANIA I OCENA EFEKTYWNOŚCI REDUKCJI MASY CIAŁA
 • INNE METODY LECZENIA OTYŁOŚCI
 • ZAPOBIEGANIE I LECZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI U DOROSŁYCH W PRAKTYCE
 • REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZMIAN NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • NADWAGA I OTYŁOŚĆ W WIEKU ROZWOJOWYM
 • DAWKOWANIE LEKÓW U PACJENTÓW Z ROZPOZNANIEM OTYŁOŚCI
 • POSTĘPOWANIE W OTYŁOŚCI DOROSŁYCH: EUROPEJSKIE WYTYCZNE DLA PRAKTYKI KLINICZNEJ
 • PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY NADWAGI, OTYŁOŚCI I ODCHUDZANIA SIĘ
 • KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ DIETETYKA
 • SŁOWNICZEK
 • Egzamin - Dietoterapia w otyłości i nadwadze

Cena 199 zł

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn