Kurs: Edukacja żywieniowa w prewencji chorób cywilizacyjnych

Nie zwlekaj, kup teraz !

Ten kurs skupia się na edukacji żywieniowej oraz jej znaczeniu w prewencji schorzeń cywilizacyjnych. Poznasz w nim zasady racjonalnego żywienia, zgłębisz rodzaje diet, jak również dowiesz się o różnorodnych zaburzeniach związanych z dietą i odżywianiem. W tym kursie poruszymy także temat aktywności fizycznej i jej znaczenia w utrzymaniu zdrowia.

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, a w szczególności studentów, zainteresowanych racjonalnym odżywianiem i zdrowym stylem życia, który ma wpływ na zdrowie i profilaktykę schorzeń cywilizacyjnych.

Uczestnicząc w kursie zdobędziesz określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

W zakresie wiedzy będziesz:
• znać i określać zasady racjonalnego żywienia oraz skutki zdrowotne nieprawidłowego odżywiania się,
• znać rodzaje diet podstawowych i alternatywnych,
• znać i opisywać choroby dietozależne i ich profilaktykę,
• znać zalecenia dietetyczne w wybranych stanach chorobowych,
• znać niewłaściwe nawyki żywieniowe i ich rolę w powstawaniu otyłości,
• znać nomenklaturę zaburzeń odżywiania,
• znać rolę wysiłku fizycznego w utrzymania zdrowia.

W zakresie umiejętności będziesz:
• potrafić zastosować w praktyce zasady racjonalnego żywienia,
• umieć omówić czynniki wpływające na zachowania żywieniowe,
• potrafić podać przykłady diet podstawowych i alternatywnych oraz ich wady i zalety,
• umieć omówić choroby dietozależne i zalecenia w wybranych stanach chorobowych,
• potrafić rozpoznać błędne nawyki żywieniowe przyczyniające się do nadwagi i otyłości,
• umieć wskazać doniosłą rolę wysiłku fizycznego.W zakresie postaw, uczuć i kompetencji społecznych:
• zrozumiesz znaczenie zachowań żywieniowych, edukowania społeczeństwa w zakresie racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej,
• zrozumiesz zależność między zachowaniami żywieniowymi oraz aktywnością fizyczną a stanem zdrowia,
• zrozumiesz znaczenie samodzielnego podejmowania działań związanych z dokształcaniem się w zakresu edukacji żywieniowej.

Jak wygląda przebieg kursu w praktyce?
Kurs doszkalający podzielony jest na 7 lekcji oraz test końcowy. Po wykupieniu kursu otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej i od razu możesz rozpocząć samokształcenie. Od Ciebie zależy tempo prowadzenia kursu. Na zakończenie, po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat. Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu. Jest to kurs indywidualny - nie czekasz więc na zebranie grupy szkoleniowej.

Po zaliczonym egzaminie wystawiamy:
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - mamy prawo do wystawiania certyfikatów, zaświadczeń, legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach:

Ozdobny, imienny Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest od razu po zaliczeniu testu końcowego, w pliku PDF. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Pozostałe formy (takie jak Dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa Legitymacja w formie karty kredytowej, czy Zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

W tym produkcie znajduje się:

  • Racjonalne żywienie
  • Podstawowe diety lecznicze
  • Diety alternatywne
  • Niewłaściwe nawyki żywieniowe jako czynniki sprawcze
  • Wybrane choroby dietozależne
  • Zalecenia dietetyczne w wybranych stanach chorobowych
  • Klasyfikacja zaburzeń odżywiania i ich następstwa somatyczne i psychiczne
  • Aktywność fizyczna i jej znaczenie w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz we wspomaganiu dietoterapii
  • Egzamin - Edukacja żywieniowa

Cena 199 zł

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn