Kurs: Edukator w cukrzycy

Nie zwlekaj, kup teraz !

Jest to kurs specjalistyczny przeznaczony zarówno dla osób zawodowo zainteresowanych cukrzycą: dietetyków, pielęgniarek, żywieniowców, osób prowadzących edukację żywieniową, jak również dla diabetyków i ich rodzin.

Ukończenie kursu daje szeroki dostęp do edukacji niezbędnej w terapii cukrzycy, a w rezultacie przyczyni się do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów diabetologicznych oraz redukcji powikłań cukrzycy.

Cele szkolenia:

Po naszym kursie uczestnik powinien umieć:
- scharakteryzować cukrzycę jako chorobę cywilizacyjną,
- stosować zasady opieki diabetologicznej,
- prowadzić działania edukacyjne u osób z cukrzycą zgodnie z zasadami dydaktyki,
- dobierać i wykorzystywać metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w edukacji cukrzycy,
- znać formy zapobiegania powikłaniom w przebiegu cukrzycy i chorób współistniejących,
- wdrażać standardy i procedury edukacji terapeutycznej nad osobą z cukrzycą i jej rodziną,
- przygotować osobę z cukrzycą i jego rodzinę do samokontroli i samoopieki,
- organizować własne stanowisko pracy,

Ramowy program kursu Edukator w cukrzycy to m.in.:

 1. Podstawowe informacje o cukrzycy
  • Epidemiologia choroby
  • Typologia
  • Metody leczenia
  • Stosowane rodzaje insulin
 2. Zalecenia żywieniowe w zależności od stosowanej metody leczenia. Postępowanie dietetyczne w zależności od stosowanej insuliny
 3. Edukacja pacjenta diabetologicznego – praktyczne wskazówki
  • Elementy dietetyki
  • Układanie jadłospisu w przypadku stosowania insulin analogowych (mieszanki i insulina krótko działająca) – case study
  • Charakterystyka posiłków w przypadku insulin ludzkich
  • Jadłospis pacjenta stosującego doustne środku farmakologiczne
  • Projektowanie autorskiego jadłospisu w zależności od metody leczenia i stosowanej insuliny

Jak wygląda przebieg kursu w praktyce?
Kurs doszkalający podzielony jest na 20 lekcji oraz test końcowy. Po wykupieniu kursu otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej i od razu możesz rozpocząć samokształcenie. Od Ciebie zależy tempo prowadzenia kursu. Na zakończenie, po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat. Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu. Jest to kurs indywidualny - nie czekasz więc na zebranie grupy szkoleniowej.

Po zaliczonym egzaminie wystawiamy:
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkoł i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - mamy prawo do wystawiania certyfikatów, zaświadczeń, legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach:

Ozdobny, imienny Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest od razu po zaliczeniu testu końcowego, w pliku PDF. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Pozostałe formy (takie jak Dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa Legitymacja w formie karty kredytowej, czy Zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

W tym produkcie znajduje się:

 • CZYM JEST CUKRZYCA?
 • CELE LECZENIA CUKRZYCY
 • INDEKS I ŁADUNEK GLIKEMICZNY DIETY W LECZENIU CUKRZYCY
 • BŁONNIK POKARMOWY W DIECIE CUKRZYKA
 • ZALECENIA KLINICZNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO (2021) – omówienie zmian
 • ELEMETY DIETETYKI
 • NORMY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
 • SKŁADNIKI DIETY
 • DIETA W CUKRZYCY
 • POWIKŁANIA CUKRZYCY
 • ZMIANY SKÓRNE W CUKRZYCY
 • ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE W CUKRZYCY
 • SAMOKONTROLA
 • PSYCHOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA PACJENTA DIABETOLOGICZNEGO
 • EDUKACJA W CUKRZYCY
 • WYSIŁEK FIZYCZNY
 • MITY NA TEMAT CUKRZYCY
 • POJĘCIA W CUKRZYCY
 • DODATKI
 • Egzamin - Edukator w cukrzycy

Cena 199 zł

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn