Kurs: Ekspert Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej

Nie zwlekaj, kup teraz !

Ekspert promocji zdrowia jest osobą odpowiedzialną za profilaktykę zdrowia, propagowanie zdrowego trybu życia, oraz edukację z przestrzegania zasad diety, uprawiania sportu, czy rezygnowania ze szkodliwych nałogów. Zawód ten ma szczególne znaczenie w miejscach takich jak przedszkola, szkoły, szpitale, domy opieki seniora, domy kultury itp.

Zawód ten należy do grupy tak zwanych zawodów przyszłości, gdyż wraz z niepokojącym wzrostem statystycznego występowania chorób cywilizacyjnych coraz ważniejsza staje się czynna profilaktyka, którą właśnie zajmuje się Ekspert Promocji Zdrowia.

Dzięki naszemu kursowi słuchacze będą mogli zajmować się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną, mającą na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, tak charakterystycznym dla krajów rozwiniętych; otyłości, chorobom serca, chorobom nowotworowym wywołanym paleniem tytoniu, uszkodzeniom wzroku i słuchu, i wielu innym.

Celem kursu jest:

Kurs zawiera:

 1. Środowisko z zdrowie człowieka
 2. Ocena stanu zdrowia
 3. Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia (świadoma aktywność ruchowa, dieta nieszkodząca zdrowiu, psychologia środowiskowa)
 4. Metody kształtowania zachowań zdrowotnych (profilaktyka zdrowotna)
 5. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 6. Zagrożenia zdrowotne i promocja zdrowia w chorobach przewlekłych
 7. Działania na rzecz zdrowia a edukacja zdrowotna
 8. Styl życia a edukacja zdrowotna

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs doszkalający przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych edukacją i profilaktyką zdrowotną. Dzięki ukończonemu kursowi podnosisz swoje kwalifikacje.

Co daje ukończenie takiego kursu?

Jak wygląda przebieg kursu w praktyce?
Kurs doszkalający podzielony jest na 10 lekcji oraz test końcowy. Po wykupieniu kursu otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej i od razu możesz rozpocząć samokształcenie. Od Ciebie zależy tempo prowadzenia kursu. Na zakończenie, po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat. Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu. Jest to kurs indywidualny - nie czekasz więc na zebranie grupy szkoleniowej.

Po zaliczonym egzaminie wystawiamy:
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkoł i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - mamy prawo do wystawiania certyfikatów, zaświadczeń, legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach:

Ozdobny, imienny Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest od razu po zaliczeniu testu końcowego, w pliku PDF. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Pozostałe formy (takie jak Dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa Legitymacja w formie karty kredytowej, czy Zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

W tym produkcie znajduje się:

 • POJĘCIA, KONCEPCJE I MODELE ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM
 • ŚRODOWISKO A ZDROWIE CZŁOWIEKA
 • OCENA STANU ZDROWIA
 • ZACHOWANIA ZDROWOTNE I CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE STAN ZDROWIA
 • STYLE ŻYCIA
 • METODY KSZTAŁTOWANIA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH
 • EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • ZAGROŻENIA ZDROWOTNE, PROMOCJA ZDROWIA W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH
 • Działania na rzecz zdrowia a edukacja zdrowotna
 • SŁOWNIK
 • Egzamin - Ekspert Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej

Cena 399 zł

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn