INTENDENT realizator żywienia zbiorowego

Nie zwlekaj, kup teraz !

Celem kursu dokształcającego jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem norm, które zostały zaktualizowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, wydane w 2020 r. W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z obowiązkami intendenta realizatora żywienia zbiorowego. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące prawa zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zdobędą Państwo również wiedzę na temat zasad GHP i GMP oraz elementów HACCP. Przedstawione zostaną również podstawy żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Szkolenie dla realizatorów żywienia zbiorowego w jednostkach systemu oświaty i szpitalach:  intendentów, zaopatrzeniowców, osób bezpośrednio zajmujących się przygotowywaniem posiłków, a także firm cateringowych dostarczających posiłki do szkół, przedszkoli i szpitali, dyrektorów placówek oraz nauczycieli.


Obszary tematyczne dla realizatorów żywienia zbiorowego:

 1. Zasady zdrowego żywienia
 2. Fizjologiczne  normy żywienia
 3. Diety w wybranych chorobach
 4. Żywienie zbiorowe w szkołach i przedszkolach – interpretacja zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w kontekście żywienia zbiorowego.
 5. Ocena jadłospisów przedszkolnych i szkolnych.
 6. Obliczanie wartości energetycznej i odżywczej jadłospisów.
 7. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne oraz tabela wartości odżywczej na etykietach żywności.
 8. Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji i obrocie żywnością w żywieniu zbiorowym.
 9. Reformulacja – sposób na poprawę jakości zdrowotnej produktów spożywczych
 10. Zasady komponowania prawidłowo zbilansowanych jadłospisów, interpretacja istniejących  zarządzeń.Poza e-szkoleniem uczestnicy otrzymają również szereg niezbędnych materiałów tj. Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, najnowsze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, przykłady zdrowych jadłospisów.

Do kogo skierowany jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zdrowym odżywianiem, intendentów lub osoby starające się o to stanowisko, dyrektorów placówek oświatowych.

PAMIĘTAJ: Dzięki ukończonemu szkoleniu podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe.

Co daje ukończenie takiego szkolenia?
- podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe

Jak wygląda przebieg kursu w praktyce?
Kurs doszkalający podzielony jest na 13 lekcji oraz test końcowy. Po wykupieniu kursu otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej i od razu możesz rozpocząć samokształcenie. Od Ciebie zależy tempo prowadzenia kursu. Na zakończenie, po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat. Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu. Jest to kurs indywidualny - nie czekasz więc na zebranie grupy szkoleniowej.

Po zaliczonym egzaminie wystawiamy:
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkoł i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - mamy prawo do wystawiania certyfikatów, zaświadczeń, legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach:

Ozdobny, imienny Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest od razu po zaliczeniu testu końcowego, w pliku PDF. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Pozostałe formy (takie jak Dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa Legitymacja w formie karty kredytowej, czy Zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

Rekomendacje

Opinie naszych klientów nie podlegają naszej weryfikacji

Damian

polecam👌 świetne materiały, dużo praktycznej wiedzy, szybki kontakt👍

Karolina W.

Polecam, firma godna polecenia. Przekazanie wiedzy ogromne.

Marek

Super.Profesjonalne podejście.Naprawdę polecam😊

W tym produkcie znajduje się:

 • POPRAWA SPOSOBU ŻYWIENIA, STANU ODŻYWIENIA ORAZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA
 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 • REFORMULACJA SKŁADU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
 • Zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. – interpretacja w kontekście żywienia zbiorowego
 • JADŁOSPISY PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE – OCENA W KONTEKŚCIE KONTROLI ŻYWIENIA
 • ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA
 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • System HACCP
 • Podstawy żywienia dzieci
 • JAKOŚĆ PRODUKTÓW W ŻYWIENIU DZIECI
 • ŻYWNOŚĆ PRZETWORZONA W DIECIE DZIECKA
 • PRODUKTY POLECANE DLA DZIECI
 • PRODUKTY NIEPOLECANE DLA DZIECI
 • Egzamin - Intendent

Cena 199 zł

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn