Masaż i odnowa biologiczna

Nie zwlekaj, kup teraz !

Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć nowe umiejętności z zakresu masażu oraz tych, którzy są już związani z branżą medyczną, kosmetyczną, sportową w celu poszerzenia swoich wiadomości.

Kurs zawiera między innymi:

 1. Anatomia i fizjologia człowieka,
 2. Zasady i techniki wykonywania masażu
 3. Wykonywanie drenażu limfatycznego
 4. Podstawy kinezyterapii
 5. Masaż relaksacyjny, segmentarny, izometryczny, odchudzający, sportowy oraz kosmetyczny
 6. Odnowa biologiczna
 7. Techniki relaksacyjne

Nasz kurs daje możliwość nauczenia się najistotniejszych aspektów dotyczących masażu oraz odnowy biologicznej.

Gdzie można podjąć pracę?
Osoby, które ukończyły kurs masażu mogą podjąć pracę m.in. w:

Ukończony kurs pozwala również na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Osoby posiadające ukończony kurs z zakresu masażu mogą prowadzić działalność związaną z realizacją usług dla ludności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) w ramach działu 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, obejmującego działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp., mająca na celu poprawę samopoczucia.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż podklasa ta nie obejmuje:
- masaży i terapii leczniczych sklasyfikowanych w 86.90.A;
- działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 93.13.Z.

Jednocześnie informujemy, iż prowadzenie działalności usługowej niebędącej udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Należy jednakże podkreślić, iż w zakres działalności nie mogą wchodzić czynności zastrzeżone dla innych zawodów.

Co daje ukończenie takiego kursu?
- podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe
- poznajesz zasady i techniki różnych form masażu
- poznajesz aspekty dotyczące odnowy biologicznej

Jak wygląda przebieg kursu w praktyce?
Kurs doszkalający podzielony jest na 18 lekcji oraz test końcowy. Po wykupieniu kursu otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej i od razu możesz rozpocząć samokształcenie. Od Ciebie zależy tempo prowadzenia kursu. Na zakończenie, po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat. Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu. Jest to kurs indywidualny - nie czekasz więc na zebranie grupy szkoleniowej.

Po zaliczonym egzaminie wystawiamy:
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkoł i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - mamy prawo do wystawiania certyfikatów, zaświadczeń, legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach:

Ozdobny, imienny Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest od razu po zaliczeniu testu końcowego, w pliku PDF. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Pozostałe formy (takie jak Dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa Legitymacja w formie karty kredytowej, czy Zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

W tym produkcie znajduje się:

 • CHARAKTERYZOWANIE BUDOWY I CZYNNOŚCI ORGANIZMU CZŁOWIEKA
 • ANALIZOWANIE ZABURZEŃ W FUNKCJONOWANIU ORGANIZMU CZŁOWIEKA
 • ZASADY WYKONYWANIA MASAŻU KLASYCZNEGO
 • PODSTAWY KINEZYTERAPII
 • WPŁYW MASAŻU KLASYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE TKANKI, NARZĄDY I UKŁADY
 • TECHNIKI MASAŻU KLASYCZNEGO
 • WYKONYWANIE MASAŻU POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI CIAŁA
 • MASAŻ KLASYCZNY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI CIAŁA
 • WYKONYWANIE DRENAŻU LIMFATYCZNEGO
 • WYKONYWANIE RÓŻNYCH RODZAJÓW MASAŻU LECZNICZEGO
 • TECHNIKA WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH METOD MASAŻU LECZNICZEGO
 • RODZAJE I OBSŁUGA APARATURY DO WYKONYWANIA MASAŻU PRZYRZĄDOWEGO
 • DOBIERANIE RODZAJU MASAŻU DO JEDNOSTKI CHOROBOWEJ
 • WYKONYWANIE MASAŻU SEGMENTARNEGO
 • MASAŻ RELAKSACYJNY
 • MASAŻ KOSMETYCZNY
 • ODNOWA BIOLOGICZNA
 • Egzamin - Masaż i odnowa biologiczna

Cena 399 zł

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn