Opiekun medyczny

Nie zwlekaj, kup teraz !

OPIEKUN MEDYCZNY rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze. Aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej.

Tylko w AKADEMII DIETETYCZNIE POPRAWNI uczestnicy e-kursu OPIEKUN MEDYCZNY z elementami dietetyki mają przedmiot DIETETYKA, a z niego dowiadują się o zasadach zdrowego żywienia, planowania jadłospisów oraz diet dla osób chorujących np. na cukrzycę czy nadciśnienie. Ponadto w łatwy sposób będą potrafili zorientować się w zalewie często sprzecznych informacji dotyczących zaleceń żywieniowych. Dodatkowym atutem jest poświęcenie uwagi takim aspektom zdrowego żywienia jak proces produkcji żywności oraz samodzielnego przygotowania zdrowych i zbilansowanych posiłków w domu.

Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nabyte umiejętności są też bardzo przydatne w codziennym życiu, pomagają w opiekowaniu się najbliższymi w potrzebie, np. starzejącymi się członkami rodziny.


Do kogo skierowany jest kurs?
Kurs dokształcający OPIEKUN MEDYCZNY z elementami dietetyki przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych którzy pragną podjąć pracę w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych.

Kurs zawiera między innymi:
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Podstawy patologii
3. Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia
4. Promocja i profilaktyka zdrowia
5. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej, wykonywanie czynności opiekuńczych, prowadzenie dokumentacji.
6. Podstawy dietetyki i planowania jadłospisów
7. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia – opieka nad chorym
8. Zabiegi lecznicze
9. Etyka w pracy opiekuna medycznego

PAMIĘTAJ: Dzięki ukończonemu kursowi podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe.

Co daje ukończenie takiego kursu?
- podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe

Jak wygląda przebieg kursu w praktyce?
Kurs doszkalający podzielony jest na 24 lekcje oraz test końcowy. Po wykupieniu kursu otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej i od razu możesz rozpocząć samokształcenie. Od Ciebie zależy tempo prowadzenia kursu. Na zakończenie, po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat. Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu. Jest to kurs indywidualny - nie czekasz więc na zebranie grupy szkoleniowej.

Po zaliczonym egzaminie wystawiamy:
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkoł i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - mamy prawo do wystawiania certyfikatów, zaświadczeń, legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach:

Ozdobny, imienny Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest od razu po zaliczeniu testu końcowego, w pliku PDF. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Pozostałe formy (takie jak Dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa Legitymacja w formie karty kredytowej, czy Zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

W tym produkcie znajduje się:

 • WPROWADZENIE
 • PODSTAWY PATOLOGII
 • POTRZEBY I PROBLEMY OSÓB CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH
 • DIAGNOZOWANIE PACJENTA
 • POSZANOWANIE PRAW PACJENTA
 • DIAGNOZOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I POTRZEB OSOBY CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ, PROWADZENIE DOKUMENTACJI
 • TAJEMNICA ZAWODOWA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • NAUKA O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
 • NORMY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
 • ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA – SKŁADNIKI POKARMOWE
 • NORMY ŻYWIENIOWE
 • METODY OCENY SPOSOBU ŻYWIENIA
 • OCENA STANU ODŻYWIENIA
 • DIETY STOSOWANE W ŻYWIENIU DIETETYCZNYM
 • ODŻYWIANIE I WYDALANIE
 • PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PRACY OPIEKUNA MEDYCZNEGO PRZY ŁÓŻKU CHOREGO
 • ZABIEGI LECZNICZE
 • ZASADY OPIEKI NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ
 • WYKONYWANIE CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZYCH
 • PIELĘGNOWANIE PACJENTA
 • PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA – OPIEKA NAD CHORYM
 • PROWADZENIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 • ETYKA W PRACY OPIEKUNA MEDYCZNEGO
 • Egzamin - Opiekun medyczny

Cena 199 zł

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn