Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne

Nie zwlekaj, kup teraz !

Kurs napisany od nowa w 2022 roku, zawierający najnowsze trendy i aktualny stan prawny.

Co daje ukończenie kursu doszkalającego?

- poznajesz zasady udzielania pierwszej pomocy
- dowiadujesz się jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia
- poznajesz procedury w przypadku uczestniczenia bądź zaobserwowania wypadku
- zwiększasz swoje kwalifikacje zawodowe

Medycyna ratunkowa ukierunkowana jest na ratowanie życia i zdrowia w nagłych wypadkach. Ponieważ obecnie wypadki mają zazwyczaj charakter masowy i są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, konieczna stała się zmiana strategii w organizowaniu i niesieniu pomocy. W tym celu powstał program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, którego głównym założeniem jest stworzenie jednego systemu ratowania zdrowia i życia ludzi w stanach nagłego zagrożenia życia.

Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat stanów zagrażających życiu, funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego, założeń Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego. Będzie potrafił rozpoznać stany zagrażające życiu i prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, podjąć czynności ratownicze na miejscu wypadku, scharakteryzować wyróżniki medycyny ratunkowej i medycyny katastrof.

Ramowy program:

Jak wygląda przebieg kursu w praktyce?
Kurs doszkalający podzielony jest na 5 lekcji oraz test końcowy. Po wykupieniu kursu otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej i od razu możesz rozpocząć samokształcenie. Od Ciebie zależy tempo prowadzenia kursu. Na zakończenie, po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat. Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu. Jest to kurs indywidualny - nie czekasz więc na zebranie grupy szkoleniowej.

Po zaliczonym egzaminie wystawiamy:
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkoł i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - mamy prawo do wystawiania certyfikatów, zaświadczeń, legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach:

Ozdobny, imienny Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest od razu po zaliczeniu testu końcowego, w pliku PDF. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Pozostałe formy (takie jak Dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa Legitymacja w formie karty kredytowej, czy Zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

W tym produkcie znajduje się:

  • ORGANIZACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
  • PODSTAWY ANATOMII I FIZJOLOGII
  • PIERWSZA POMOC
  • ZDARZENIA MASOWE
  • LITERATURA
  • Egzamin - PP

Cena 149 zł

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn